התאבדויות

חולי אנורקסיה נרבוזה בסיכון גבוה פי 5.86 לתמותה בהשוואה לאוכלוסייה הכללית

ממטה-אנליזה רחבת היקף עולה כי שיעור התמותה בקרב חולים שסובלים מהפרעות אכילה גבוה משיעור התמותה באוכלוסייה הכללית. אחד מכל חמישה חולי אנורקסיה שמתו התאבד

15.08.2011, 23:23

במטה-אנליזה של שלושים ושישה מחקרים על הפרעות אכילה שפורסמו בין ה-1.1.1966 ל-30.9.2010 נבחנה ההשפעה של הפרעות אכילה על תמותה. המחקרם כללו נתונים על 166,642 שנות-אדם לגבי אנורקסיה נרבוזה, 32,798 שנות-אדם לגבי בולמיה נרבוזה ו-22,644 שנות-אדם על הפרעות אכילה לא מוגדרות. משך המעקב הממוצע היה שלוש-עשרה שנים.

מהמחקר עולה כי התמותה לכל 1,000 שנות-אדם הייתה 5.1 עבור אנורקסיה נרבוזה, 1.7 עבור בולמיה נרבוזה ו-3.3 עבור הפרעות אכילה לא מוגדרות. יחס התמותה, בהשוואה לתמותה באוכלוסייה, היה 5.86 עבור אנורקסיה נרבוזה, 1.93 עבור בולמיה נרבוזה ו-1.92 עבור הפרעות אכילה לא מוגדרות. אחד מכל חמישה חולי אנורקסיה שמתו התאבד.

מהממצאים עולה ששיעור התמותה בקרב חולים שסובלים מהפרעות אכילה גבוה משיעור התמותה שבקרב האוכלוסייה הכללית, וגבוה במיוחד בקרב חולי אנורקסיה נרבוזה. במחקר נמצא שהגיל שבו מתפרצת אנורקסיה נרבוזה הוא בעל ערך ניבוי לתמותה מהמחלה.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Mortality Rates in Patients With Anorexia Nervosa and Other Eating Disorders A Meta-analysis of 36 Studies: Arcelus J. et al., Arch Gen Psychiatry. 2011; 68(7):724-731. doi:10.1001/archgenpsychiatry.2011.74

נושאים קשורים:  התאבדויות,  הפרעות אכילה,  אנורקסיה נרבוזה,  בולמיה נרבוזה,  מחקרים
תגובות