• יו"ר: פרופ' צחי גרוסמן
  • ועד האיגוד: פרופ' אביב גולדברט
  • ועד האיגוד: פרופ' יעקב ברקון
  • ועד האיגוד: ד"ר גילת לבני
  • ועד האיגוד: ד"ר יעקב שכטר
הריון

עישון בשליש הראשון של ההריון מגביר את הסיכון למומים מולדים בלב הילוד

במחקר שנערך ב-CDC נמצאה תאחיזה בין עישון סיגריות על-ידי האם בשליש הראשון של ההריון לבין הסיכון למומים מולדים בלב (CHDs). סיכון מוגבר למומים בקרב הילודים נמצא עבור 26 סוגים שונים של CHDs

06.03.2011, 11:12
20 סיגריות ביום ומומים מולדים בלב. אילוסטרציה

20 סיגריות ביום ומומים מולדים בלב. אילוסטרציה

במחקר שנערך ב-CDC נמצא כי ילודים של אמהות שמעשנות סיגריות בטרימסטר הראשון של ההריון מצויים בסיכון מוגבר למומים מולדים בלב (CHDs). מומים בלב הם המומים המולדים השכיחים ביותר והם הגורם ל-30% מהמקרים של תמותת תינוקות ממומים מולדים.

הנתונים התבססו על מאגר הנתונים של ילודים בבלטימור-וושינגטון בין השנים 1989-1981. בנתונים ששמשו בסיס לאנליזה לא נכללו אמהות שסבלו מסוכרת או אמהות שהילדים שלהן סבלו ממומים באיברים אחרים. בסיס הנתונים כלל 2,525 ילודים שנולדו לאמהות שעישנו בשליש הראשון של ההריון ו-3,435 ילודים מקבוצת הביקורת. נמצאה תאחיזה בין 26 מומים מולדים שונים בלב לבין עישון במהלך ההריון.

יחסי הסיכוי ORי(odd ratios) שנקבעו תואמים עישון של 20 סיגריות ביום. בין הפגמים המולדים שעבורם נמצא סיכון מוגבר:
טרונקוס OR 1.9
היפוך יציאת העורקים הגדולים OR 1.79
פגמים במחיצה שבין העליות OR 1.36
היצרות של עורק הריאה OR 1.35
פגמים ביציאת העורקים מהחדר הימני OR 1.32

ערכה ד"ר דורית שנון

מקור:

Alverson C.J. et al., Pediatrics. 2011: Maternal Smoking and Congenital Heart Defects in the Baltimore-Washington Infant Study.

נושאים קשורים:  הריון,  מומים מולדים,  מומים לב,  עישון הריון,  CHD,  תמותת תינוקות,  מחקרים
תגובות