• יו"ר: פרופ' צחי גרוסמן
  • ועד האיגוד: פרופ' אביב גולדברט
  • ועד האיגוד: פרופ' יעקב ברקון
  • ועד האיגוד: ד"ר גילת לבני
  • ועד האיגוד: ד"ר יעקב שכטר

החדשות

21.11.2023, 10:16
13.11.2023, 15:18
08.11.2023, 10:20
29.10.2023, 11:18
12.10.2023, 12:53